نصب و راه اندازی و اموزش تامین کننده تجهیزات ازمایشگاهی نماینده هانا نمایندگی هانا نماینده رسمی هانا نماینده HANNA نماینده رسمی HANNA نمایندگی HANNA پی اچ متر ای سی متر هدایت سنج کنداکتیویتی متر اکسیژن متر اسید سنج PH متر EC متر DO متر TDS متر کدورت سنج TURBIDITY متر
SelectLanguage

نصب و راه اندازی و آموزش

نصب و راه اندازی و اموزش تامین کننده تجهیزات ازمایشگاهی
پس از فروش تجهیزات توسط شرکت ستاره عرش آریا پس از اعلام وصول آن توسط مشتری ،فرایند نصب و راه اندازی توسط این شرکت آغاز می گردد.
در این فرایند با اعلام آمادگی مشتریان عزیز جهت نصب و راه اندازی و آموزش، کارشناسان مجرب شرکت ستاره عرش آریا اقدامات لازم را انجام داده و تا پایان مراحل نصب و راه اندازی و همچنین آموزش دستگاه در کنار مشتریان قرار داشته و پس از اتمام مراحل نصب و راه اندازی ، دستگاه را به مشتریان عزیز تحویل می دهند.