SelectLanguage
صفحه1

در حال بارگذاری 7 رکورد بعدی

تجهیزات تست ثبات رنگ

همانگونه که می دانید رنگ در محصولات نساجی بسیار پرکاربرد بوده و نقش اساس در زیبایی و کیفیت این محصولات دارد.از جمله خصوصیات مهم رنگ ثبات رنگ در برابر عوامل مختلف می باشد.

تجهیزات آنلاین

انواع تجهیزات آنلاین جهت سنجش پارامتر های مهم؛ قابل نصب روی خطوط لوله

تجهیزات رومیزی

انواع تجهیزات رومیزی آزمایشگاه های صنایع مختلف جهت اندازه گیری خواص شیمیایی آب و خاک و مواد شیمیایی

کارل فیشر

اندازه گیری میزان آب در تولیدات و مواد شیمیایی توسط روش کارل فیشر به دو روش حجمی و کولن سنجی

دستگاه Universal Testing Machine

دستگاه تست یونیورسال کشش، فشار و خمش یکی از مهمترین تست ها در تولیدات قطعات پلیمری و فلزی و همچنین قطعات خودرو می باشد.

تجهیزات تست پارچه

پارچه و منسوجات یکی از پرکاربردترین محصولات در دنیای امروز می باشد که همه جا با آن سروکار داریم .به دلیل وسعت استفاده از این محصولات از جمله صنعت پوشاک ،خودرو ، ... کیفیت محصول بسیار مهم می باشد.

مانیتورینگ مزارع آبزی پروری

مانیتورینگ مزارع آبزی پروری

در حال بارگذاری 7 رکورد بعدی