انتخاب زبان
صفحه1

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

تجهیزات رومیزی

انواع تجهیزات رومیزی آزمایشگاه های صنایع مختلف جهت اندازه گیری خواص شیمیایی آب و خاک و مواد شیمیایی

کارل فیشر

اندازه گیری میزان آب در تولیدات و مواد شیمیایی توسط روش کارل فیشر به دو روش حجمی و کولن سنجی

تیتراتور

انواع تیتراتور های اتوماتیک جهت انجام انواع تیتراسیون در صنایع مختلف بر اساس متد تست های معتبر

تجهیزات پرتابل

انواع تجهیزات پرتابل آزمایشگاه های صنایع مختلف جهت اندازه گیری خواص شیمیایی آب و خاک و مواد شیمیایی

تستر

دستگاه های قلمی جهت اندازه گیری Ph ،EC،TDS به صورت تک پارامتری و چند پارامتری

چکر

دستگاه اندازه گیری عناصر آب و خاک به صورت تک پارامتری

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی