SelectLanguage

خواص فیزیکی

خلاصه

تست های خواص فیزیکی مواد از جمله تست های مهم بر روی مواد اولیه و محصول به حساب می آیند که  آزمایشگاه هر شرکت تولیدی باید از آن برخوردار باشد.
از جمله ای تست ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- تست ضربه مواد پلیمری و فلزی
- تست اندیس روانی مواد پلیمری (MFI)
- تست نرمی مواد پلیمری(HDT/VICAT)
- تست سختی مواد پلیمری و فلزی
 

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

تست های خواص فیزیکی مواد از جمله تست های مهم بر روی مواد اولیه و محصول به حساب می آیند که  آزمایشگاه هر شرکت تولیدی باید از آن برخوردار باشد.

لیست نظرات

5/5 0 0 0

محصولات مرتبط