انتخاب زبان

تجهیزات رومیزی

خلاصه

انواع تجهیزات رومیزی آزمایشگاه های صنایع مختلف جهت اندازه گیری خواص شیمیایی آب و خاک و مواد شیمیایی از قبیل :

- انواع pH متر های رومیزی
- انواع هدایت سنج های رومیزی
- انواع DO متر های رومیزی
- انواع کدورت سنج های رومیزی
- انواع مولتی پارامتر های رومیزی

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

انواع تجهیزات رومیزی آزمایشگاه های صنایع مختلف جهت اندازه گیری خواص شیمیایی آب و خاک و مواد شیمیایی

لیست نظرات

5/5 0 0 0

محصولات مرتبط