انتخاب زبان

تجهیزات پرتابل

خلاصه

انواع تجهیزات پرتابل آزمایشگاه های صنایع مختلف جهت اندازه گیری خواص شیمیایی آب و خاک و مواد شیمیایی از قبیل :

- انواع pH متر های پرتابل
- انواع هدایت سنج های پرتابل
- انواع DO متر های پرتابل
- انواع کدورت سنج های پرتابل
- انواع مولتی پارامتر های پرتابل

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

انواع تجهیزات پرتابل آزمایشگاه های صنایع مختلف جهت اندازه گیری خواص شیمیایی آب و خاک و مواد شیمیایی

 

لیست نظرات

5/5 0 0 0

محصولات مرتبط