انتخاب زبان

تجهیزات تست روغن

خلاصه

تولید روغن های صنعتی و روانکار یکی از تولیدات پر مصرف مشتقات نفتی می باشد. به همین جهت کیفت محصولات به جهت کاربر فراوان آن بسیار حائز اهمیت می شود.
شما می توانید در متن ذیل  برخی از محصولاتی که توسط این شرکت ارائه می شود را ببینید:

- حمام ویسکوزیته (Viscosity Bath)
- فلش پوینت ( Flash point)
- پور پوینت (pour Point)
- تقطیر اتمسفریک (Atmospheric Distillation)
- تقطیر در خلا (Vacuum Distillation)
- ویسکوزیته در سرما
- CCS (Cold Cracking Simulator)
- تست فوم ( Foam test)
- Demolsibility
-Water Content

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

تولید روغن های صنعتی و روانکار یکی از تولیدات پر مصرف مشتقات نفتی می باشد. به همین جهت کیفت محصولات به جهت کاربر فراوان آن بسیار هائز اهمیت می شود.

لیست نظرات

5/5 0 0 0

محصولات مرتبط