انتخاب زبان

تجهیزات تست قیر

خلاصه

قیر از جمله محصولات پرکاربرد در صنایع مختلف می باشد که از مهمترین آنها می توان صنایع راه و ساختمان نام برد.همانگونه که می دانید کیفیت قیر در آسفالت استفاده شده در راه ها وجاده ها بسیار حائز اهمیت است و در امنیت راه ها نقش فراوان دارد.
از جمله تجهیزات مهم در بررسی کیفیت قیر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- تست نفوذ (Penetration)
- تست نرمی (Softening Point)
- ویسکوزیته سینماتیک
- ویسکوزیته دینامیک
- تست کشش قیر (Dctility)
- TFOT oven
- تجهیزات تست PG(Performance Grade)
     - DSR
    - DTT(Direct Tension Tester)
    - BBR(Bending Beam Rheometer)
    - RTFOTOven
    - PAV(Pressure Agin Vessel)

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

قیر از جمله محصولات پرکاربرد در صنایع مختلف می باشد که از مهمترین آنها می توان  صنایع راه و ساختمان نام برد.همانگونه که می دانید کیفیت قیر در آسفالت استفاده شده در راه ها وجاده ها بسیار حائز اهمیت است و در امنیت راه ها نقش فراوان دارد.

لیست نظرات

5/5 0 0 0

محصولات مرتبط