سمینار تجهیزات کنترل کیفیت آب در صنعت  آبزی پروری در استان بوشهر

برگزاری سمینار تجهیزات اندازه گیری کمیت های شیمیایی آب در صنعت آبزی پروری به همت اداره شیلات استان بوشهر توسط شرکت ستاره عرش آریا برگزار شد.