سمینار تجهیزات کنترل کیفیت آب در صنعت آبزی پروری در استان مازندران
برگزاری سمینار تجهیزات اندازه گیری کمیت های شیمیایی آب در صنعت آبزی پروری به همت اداره شیلات استان مازندران توسط شرکت ستاره عرش آریا برگزار شد.