نصب و راه اندازی و آموزش

پس از فروش تجهیزات توسط شرکت ستاره عرش آریا پس از اعلام وصول آن توسط مشتری ،فرایند نصب و راه اندازی توسط این شرکت آغاز می گردد.
در این فرایند با اعلام آمادگی مشتریان عزیز جهت نصب و راه اندازی و آموزش، کارشناسان مجرب شرکت ستاره عرش آریا اقدامات لازم را انجام داده و تا پایان مراحل نصب و راه اندازی و همچنین آموزش دستگاه در کنار مشتریان قرار داشته و پس از اتمام مراحل نصب و راه اندازی ، دستگاه را به مشتریان عزیز تحویل می دهند.