مطالب توسط seobartar2

روش ‌های اندازه ‌گيری کدورت

روش ‌های اندازه ‌گيری کدورت چگونه است؟ دستگاه کدورت سنج چگونه کدورت را اندازه می گیرد ؟ در مورد روش ‌های اندازه ‌گيری کدورت NTU،باید بگوییم دستگاه کدورت سنج جهت اندازه گیری میزان کدر بودن یا همان ابری بودن مایعات از قبیل آب ، نوشیدنی ها و … مورد استفاده قرار می گیرد. کدر بودن […]

اکسیژن متر چگونه کار می کند؟

اکسیژن متر چگونه کار می کند؟ برای اینکه ببینیم اکسیژن متر چگونه کار می کند؟ این توضیحات لازم است که، عموما اکسیژن مترها با استفاده از الکترودهای غشایی و نوری کار می کنند.به الکترودهای غشایی عموما الکترودهای الکتروآنالیتیکال نیز گفته می شود. الکترودهای غشایی به دو روش گالوانیک و پولوروگرافیک کار می کنند. انواع الکترود دستگاه […]