ششمین نمایشگاه بین المللی مواد وصنایع شیمیایی، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی

ششمین نمایشگاه بین المللی مواد وصنایع شیمیایی، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی

/
ششمین نمایشگاه بین المللی مواد وصنایع شیمیایی، تجهیزات و خدمات آزمایش…
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای صنعتی

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای صنعتی

/
بیست و سومین دوره نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای صنعتی، مواد…
سمینار معرفی تجهیزات تست آب در آبزی پروری استان خراسان رضوی

سمینار معرفی تجهیزات تست آب در آبزی پروری استان خراسان رضوی

/
سمینار آبزی پروری خراسان رضوی سمینار تجهیزات مورد استفاده در صنعت آ…
پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

/
پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران محو…
سمینار تجهیزات کنترل کیفیت آب در آبزی پروری بوشهر

سمینار معرفی تجهیزات تست آب در آبزی پروری استان بوشهر

/
سمینار تجهیزات کنترل کیفیت آب در آبزی پروری بوشهر سمینار تجهیزات کن…
سمینار تجهیزات کنترل کیفیت آب در آبزی پروری

سمینار معرفی تجهیزات تست آب در آبزی پروری استان مازندران

/
سمینار تجهیزات کنترل کیفیت آب در آبزی پروری سمینار تجهیزات کنترل کی…
نمايشگاه بين المللي فرآورده های غذائی، ماشين آلات و صنایع وابسته

نمايشگاه بين المللي فرآورده های غذائی، ماشين آلات و صنایع وابسته

/
نمايشگاه بين المللي فرآورده های غذائی، ماشين آلات و صنایع وابسته هجدهم…
شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین

شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین

/
شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین   شا…
هفدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای صنعتی

هفدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای صنعتی

/
هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای صنعتی، م…