اکسیزن متر

خرید اکسیژن متر

DO متر یا همان اکسیژن متر ، میزان اکسیژن حل شده در محلول آبی را اندازه گیری می کند.

نحوه کار کردن پروب های اکسیژن متر  : دو نوع اصلی از فناوری سنجش DO وجود دارد:

  • روش سنجش نوری مبتنی بر نوری
  • الکترودالکتروشیمیایی یا الکترود تحت پوشش غشاء .

ستاره عرش آریا به عنوان تنها نماینده رسمی و انحصاری محصولات هانا با اخذ مجوزهای رسمی از کمپانی بزرگ هانا آمریکا در ایران اقدام به فروش محصولات اکسیژن متر هانا نموده است.

انواع اکسیژن متر هانا hanna :

اکسیژن متر آنلاین

اکسیژن متر پرتابل

اکسیژن متر رومیزی