تنسایل

دستگاه تنسایل ( UTM ) Universal Testing Machine

دستگاه تست یونیورسال کشش، فشار و خمش یکی از مهمترین تست ها در تولیدات قطعات پلیمری و فلزی و همچنین قطعات خودرو می باشد.
با توجه به نوع محصول و نیروی مورد نیاز جهت تست ،این دستگاه در ظرفیت های متفاوت عرضه می گردد و همچنین برای محصولات متفاوت گیره هایی طراحی شده تا برای انها مناسب باشد.
ازجمله محصولات ارائه شده می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

– دستگاه تست تک ستونه با ظرفیت 2.5kN
– دستگاه تست دو ستونه با ظرفیت 5kN
– دستگاه تست دو ستونه با ظرفیت 10kN
– دستگاه تست دو ستونه با ظرفیت 20kN
– دستگاه تست دو ستونه با ظرفیت 25kN
– دستگاه تست دو ستونه با ظرفیت 30kN
– دستگاه تست دو ستونه با ظرفیت 50kN
– دستگاه تست دو ستونه با ظرفیت 100kN
– انواع فک جهت تست کشش،فشار و خمش مواد مختلف
– اکتنسومتر(Extensometer) کورس کوتاه مخصوص مواد با تغییر طول کم
– اکتنسومتر(Extensometer) کورس بلند مخصوص مواد با تغییر طول زیاد