تیتراتور و کارل فیشر

تیتراتور و کارل فیشر

انواع تیتراتور های اتوماتیک جهت انجام انواع تیتراسیون در صنایع مختلف بر اساس متد تست های معتبر

– تیتراسیون های اسید و بازی
– تیتراسیون های پتانسیومتری
– تیتراسیون های یون انتخابی
– تیتراسیون های معکوس

ستاره عرش آریا نماینده رسمی و انحصاری محصولات هانا در ایران است که محصولات تیتراتور و کارل فیشر را با ضمانت و همینطور پشتیبانی از مرحله نصب گرفته تا راه اندازی و پشتیبانی در تمامی مراحل ارائه می دهد.