خواص فیزیکی پارچه

تجهیزات تست پارچه

پارچه و منسوجات یکی از پرکاربردترین محصولات در دنیای امروز می باشد که همه جا با آن سروکار داریم .به دلیل وسعت استفاده از این محصولات از جمله صنعت پوشاک ،خودرو ، … کیفیت محصول بسیار مهم می باشد.به برخی از تست های مهم این صنعت در زیر اشاره می شود:

– دستگاه تست کشش پارچه
– دستگاه رنگ سنج(Spectrophotometer)
– دستگاه تست سایش و مارتیندل (Martindel)
– دستگاه تست پارگی
– دستگاه Burst
– دستگاه تست باران
– دستگاه تست نخکش شدن