فتومتر و اسپکتروفتومتر

فتومتر و اسپکتروفتومتر

با استفاده از فتومتر ساده دستی هانا، نتایج دقیقی از آکواریوم آب شور خود به دست آورید.

کالری متر کلسیم آب شور هانا، پلی است بین تست کیت ها و تجهیزات پیشرفته. تست کیت های استاندارد دقت محدودی دارند و مبتنی بر تطابق رنگ بواسطه ی چشم انسان هستند. این فتومترهای دستی، زحمت تطابق رنگ را با جداول از بین برده و آلکالینیتی آب شور را با واحد های ppm CaCO3 به صورت مستقیم نمایش می دهد.

زیردسته محصولات فتومتر و اسپکتروفتومتر:

  • COD متر
  • اسپکتروفتومتر
  • چکر
  • فتومتر پرتابل
  • فتومتر رومیزی