مولتی پارامتر

انواع مولتی پارامتر

مولتی پارامتر دستگاهی الکتریکی است که برای اندازه گیری کمیت های مختلف همچون  پی اچ (ph) ، هدایت الکتریکی (EC) و  دما، TDS ،  شوری فشار و غیره  استفاده می شود.

انواع دستگاه های مولتی پارامترهای هانا :

مولتی پارامتر آنلاین

مولتی پارامتر پرتابل

مولتی پارامتر رومیزی

مولتی پارامتر قلمی