SelectLanguage

محصولات

درباره شرکت

اخبار/مقالات

راهنمای کامل اندازه گیری نمک در غذا

راهنمای کامل اندازه گیری نمک در غذا

روش های متعددی برای اندازه گیری میزان نمک در غذا وجود دارد.چرایی نیاز به اندازه گیری نمک در غذا بر میگردد به تاثیر آن بر سلامتی و متد های مختلفی برای اندازه گیری آن وجود دارد. سرفصل های زیل را مطالعه نمایید: در باره نمک در غذا تاثیرات سدیم بر سلامتی روش اول (رفرکتومتری) روش دوم (هدایت الکتریکی EC) روش سوم ( یون سنجی ISE) روش چهارم (تیتراسیون)

11 شهریور 1398 اطلاعات بیشتر ...
تست آب آکواریوم

تست آب آکواریوم

چرا تست آب اکواریوم مهم است؟ نگهداری آکواریوم با اماده سازی آب با کیفیت مطمئن برای محیط سلامت آبی شروع میشود.. همچنین  آبی با ظاهر تمیز وشفاف ممکن است برای ماهی قابل پذیرش نباشد.نگهداری و تست اصولی پارامترهای آب برای زندگی یک آکواریوم سالم ضروری است. فارغ از اینکه شما چه نوع آکواریومی دارید تست مداوم آب آکواریوم بسیار مهم است. یک برنامه ریزی اصولی برای تست آب آکواریوم تان در نگهداری اکواریوم به شما بسیار کمک میکند.

30 مرداد 1398 اطلاعات بیشتر ...
عناصر موجود درخاک و تاثیر آنها بر رشد گیاه

عناصر موجود درخاک و تاثیر آنها بر رشد گیاه

 از جمله عناصر مهم در خاک که اهمیت فراوانی برای گیاه دارند و از بقیه عناصر مهم تر هستند گروه نیتروژنی ،فسفروس و پتاسیم هستند.

20 مرداد 1398 اطلاعات بیشتر ...
کدورت آب یا توربیدیتی چیست

کدورت آب یا توربیدیتی چیست

کدورت یا همان میزان ابری شدن آب می باشد. هرچه کدورت بیشتر باشد میزان ابری شدن بالاتر می باشد و بالعکس کدورت توسط جامدات سوسپانس شده که فتو پلانکتون ها ایجاد می کنند ، به وجود می آید.

20 مرداد 1398 اطلاعات بیشتر ...
EC(هدایت الکتریکی آب) و TDS(سختی آب)

EC(هدایت الکتریکی آب) و TDS(سختی آب)

ECهدایت الکتریکی چیست ؟ EC یا همان هدایت الکتریکی توانایی انتقال جریان الکتریکی توسط محلول را نشان می دهد. TDS چیست ؟ TDS همان ذرات جامد حل شده در محلول می باشد. رابطه EC و TDS چیست ؟  رایطه بین مقدار ذرات جامد مثل نمک یافت شده در آب با میزان هدایت آن ها رابطه ای مستقیم می باشد. بنابراین هرچه میزان ذرات بیشتر باشد ، میزان رسانایی بالا تر است. به این دلیل که زمانی میزان ذرات حل شده در آب زیاد باشد آن ها به یون تبدیل می شوند که باعث ایجاد بار مثبت یا منفی می کنند و نهایتا هدایت جریان به وجود می آید....

14 مرداد 1398 اطلاعات بیشتر ...
PH چیست و چگونه اندازه گیری می شود

PH چیست و چگونه اندازه گیری می شود

pH چیست ؟ عدد pH میزان اسیدی یا بازی بودن یک محلول را نشان میدهد. اگر محلولی دارای مقدار مساوی از مولکول اسیدی(H+) و بازی(OH-) باشد، PH خنثی است. آب های سبک عموما اسیدی و آب های سنگین بازی هستند. میزان PH لگاریتمی است ....

10 مرداد 1398 اطلاعات بیشتر ...
اصول اولیه اندازه گیری اکسیژن محلول (DO)

اصول اولیه اندازه گیری اکسیژن محلول (DO)

اصول اولیه اندازه گیری اکسیژن محلول

22 دی 1397 اطلاعات بیشتر ...
سمینار تجهیزات کنترل کیفیت آب در آبزی پروری

سمینار تجهیزات کنترل کیفیت آب در آبزی پروری

سمینار تجهیزات کنترل کیفیت آب در آبزی پروری

12 بهمن 1396 اطلاعات بیشتر ...
سمینار تجهیزات کنترل کیفیت آب در آبزی پروری

سمینار تجهیزات کنترل کیفیت آب در آبزی پروری

سمینار تجهیزات کنترل کیفیت آب در صنعت آبزی پروری در استان بوشهر

21 دی 1396 اطلاعات بیشتر ...
پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی محور های کنفرانس - تنوع زیستی و حفاظت از ماهیان - زیست شناسی و بوم شناسی ماهیان - ژنتیک ،فیزیولوژی و تکوین ماهیان - تکثیر، پرورش و تغذیه ماهیان - بهداشت و انگل های ماهیان

21 دی 1396 اطلاعات بیشتر ...