SelectLanguage

محصولات

درباره شرکت

اخبار/مقالات

عناصر موجود در خاک و تاثیر آنها بر گیاه

عناصر موجود در خاک و تاثیر آنها بر گیاه

 از جمله عناصر مهم در خاک که اهمیت فراوانی برای گیاه دارند و از بقیه عناصر مهم تر هستند گروه نیتروژنی ،فسفروس و پتاسیم هستند.

20 مرداد 1398 اطلاعات بیشتر ...
کدورت چیست و چرا اندازه گیری می شود؟

کدورت چیست و چرا اندازه گیری می شود؟

کدورت یا همان میزان ابری شدن آب می باشد. هرچه کدورت بیشتر باشد میزان ابری شدن بالاتر می باشد و بالعکس کدورت توسط جامدات سوسپانس شده که فتو پلانکتون ها ایجاد می کنند ، به وجود می آید.

20 مرداد 1398 اطلاعات بیشتر ...
EC(هدایت الکتریکی) و TDS(کل ذرات حل شده) در آب

EC(هدایت الکتریکی) و TDS(کل ذرات حل شده) در آب

ECهدایت الکتریکی چیست ؟ EC یا همان هدایت الکتریکی توانایی انتقال جریان الکتریکی توسط محلول را نشان می دهد. TDS چیست ؟ TDS همان ذرات جامد حل شده در محلول می باشد. رابطه EC و TDS چیست ؟  رایطه بین مقدار ذرات جامد مثل نمک یافت شده در آب با میزان هدایت آن ها رابطه ای مستقیم می باشد. بنابراین هرچه میزان ذرات بیشتر باشد ، میزان رسانایی بالا تر است. به این دلیل که زمانی میزان ذرات حل شده در آب زیاد باشد آن ها به یون تبدیل می شوند که باعث ایجاد بار مثبت یا منفی می کنند و نهایتا هدایت جریان به وجود می آید....

14 مرداد 1398 اطلاعات بیشتر ...
آنچه در مورد pH و الکترود pH باید بدانیم

آنچه در مورد pH و الکترود pH باید بدانیم

pH چیست ؟ عدد pH میزان اسیدی یا بازی بودن یک محلول را نشان میدهد. اگر محلولی دارای مقدار مساوی از مولکول اسیدی(H+) و بازی(OH-) باشد، PH خنثی است. آب های سبک عموما اسیدی و آب های سنگین بازی هستند. میزان PH لگاریتمی است ....

10 مرداد 1398 اطلاعات بیشتر ...
اصول اولیه اندازه گیری اکسیژن محلول (DO)

اصول اولیه اندازه گیری اکسیژن محلول (DO)

اصول اولیه اندازه گیری اکسیژن محلول

22 دی 1397 اطلاعات بیشتر ...
سمینار تجهیزات کنترل کیفیت آب در آبزی پروری

سمینار تجهیزات کنترل کیفیت آب در آبزی پروری

سمینار تجهیزات کنترل کیفیت آب در آبزی پروری

12 بهمن 1396 اطلاعات بیشتر ...
سمینار تجهیزات کنترل کیفیت آب در آبزی پروری

سمینار تجهیزات کنترل کیفیت آب در آبزی پروری

سمینار تجهیزات کنترل کیفیت آب در صنعت آبزی پروری در استان بوشهر

21 دی 1396 اطلاعات بیشتر ...
پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی محور های کنفرانس - تنوع زیستی و حفاظت از ماهیان - زیست شناسی و بوم شناسی ماهیان - ژنتیک ،فیزیولوژی و تکوین ماهیان - تکثیر، پرورش و تغذیه ماهیان - بهداشت و انگل های ماهیان

21 دی 1396 اطلاعات بیشتر ...
سمینار آبزی پروری

سمینار آبزی پروری

سمینار تجهیزات مورد استفاده در صنعت آبزی پروری در جمعی از پرورش دهندگان ماهی در اداره جهاد کشاورزی شهرستان سبزوار - استان خراسان رضوی

2 مهر 1396 اطلاعات بیشتر ...
نمايشگاه بين المللي فرآورده های غذائی، ماشين آلات و صنایع وابسته

نمايشگاه بين المللي فرآورده های غذائی، ماشين آلات و صنایع وابسته

هجدهمين نمايشگاه بين المللي فرآورده های غذائی، ماشين آلات و صنایع وابسته ایران – تبریز

2 مهر 1396 اطلاعات بیشتر ...