نحوه ی صحیح نگه داری الکترود pH

نحوه ی صحیح نگه داری الکترود pH

نحوه ی صحیح نگه داری الکترود pH

multi parameter tester HANNA instruments تستر های مولتی پارامتر

 5 مرحله کالیبراسیون الکترود پی اچ

 • روش کالیبراسیون
  بهترین نحوه ی صحیح نگه داری الکترود pH یک الکترود pH تمیز و کالیبره شده مطمئنا دقت و تکرار پذیری نتایج بالاتری را فراهم می کند. در هنگام استفاده از یک الکترود جدید، درپوش حبابی آن را برداشته و الکترود را بازرسی کنید.
  توجه کنید که محلول نگه دارنده الکترود ممکن است در طول مسیر تبخیر شده باشد، لذا وجود کریستال های نمک اطراف درپوش حفاظتی یا حباب pH کاملا طبیعی و نرمال است.
  الکترود را با آب بشویید تا رسوبات نمک از بین بروند. از آن جایی که امکان تشکیل حباب های هوا داخل حباب شیشه ای در حین انتقال وجود دارد، الکترود را به سمت پایین تکان دهید تا حباب ها از بین بروند. (مانند کاری که با یک دماسنج مایع انجام می دهید.) اگر الکترود خشک است، حباب الکترود را برای حداقل یک ساعت داخل محلول نگه دارنده (HI70300L) قرار دهید. بهترین مدت زمان برای این کار یک شب تا صبح است. این کار حباب الکترود و الکترود مرجع متصل به آن را هیدراته می کند.

خرید محصولات الکترود

انواع الکترودهای pH کمپانی HANNA INSTRUMENT

 

 • الکترود را با آب دی یونیزه (Deionized Water) بشویید.
  قبل از قرار دادن الکترود در محلول کالیبراسیون، می بایست آن را با آب دی یونیزه بشویید تا از ورود هرگونه آلودگی به بافر جلوگیری شود. عمل شستشوی الکترود توسط آب دی یونیزه (DI) را می بایست قبل و بعد از هر بار قرار دادن در هر نوع محلولی انجام داد.
  پیشنهاد هانا استفاده از آب دی یونیزه برای شستشوی الکترود است، هرچند آب مقطر، خالص، RO، Demi Water، نیز کارایی خوبی دارند.
نحوه ی صحیح نگه داری الکترود pH 1
 • از بافر های تازه برای کالیبراسیون استفاده کنید.
  کالیبراسیون pH تنها به خوبی بافر استفاده شده در آن بستگی دارد. برای بافر هایی با pH کمتر از 7.01 بطری را باید در طول 4 تا 8 هفته بعد از باز شدن آن استفاده کرد. برا ی مقادیر pH بیشتر از 7.01 بطری را در 1 تا 2 هفته باید استفاده کرد. (به منظور در اختیار داشتن بهترین نتایج). به منظور جلوگیری از ایجاد آلودگی در بافر، الکترود را در درون بطری قرار ندهید و همچنین هرگز بافر استفاده شده را دوباره به بطری برنگردانید.
  به این نکته توجه کنید که بافرهای pH بازی (7.01 و بالاتر) از پایداری کمتری نسبت به بافرهای اسیدی برخوردارند. این موضوع به سبب آلودگی ناشی از CO محیط می باشد که با نفوذ در بافر، تشکیل کربنیک اسید داده و مقدار pH بافر را تغییر می دهد. اگر بافر شما قدیمی است، ممکن است مقدار دقیق pH آن کمتر از میزان نوشته شده روی بطری باشد. این موضوع دقت کالیبراسیون و اندازه گیری را کاهش می دهد.

 

 • Reference Fill Cap را در الکترود های Refillable باز کنید.
  اگر از الکترود Refillable استفاده می کنید، fill cap را هنگام اندازه گیری یا کالیبراسیون جدا کنید. جداکردن کلاهک باعث ایجاد فشار head مثبت در سِل مرجع شده و امکان عبور دبی جریان بیشتری از الکیرولیت را در اتصال بیرونی می دهد. شدت جریان بیشتر سبب عملکرد سریع تر و نتایج پایدار تر می شود.

 

 • از یک همزن استفاده کنید.
  برای به دست آوردن بهترین نتایج، از یک همزن استفاده کنید. با استفاده از همزن، می توانید از همگن بودن بافر pH یا نمونه اطمینان حاصل کنید. حرکت محلول همچنین زمان پاسخ دهی الکترود در محلول را افزایش می دهد.
نحوه ی صحیح نگه داری الکترود pH 2
کالیبراسیون چند مرحله ای
کالیبراسیون با دو نقطه یا بیشتر جهت در دست داشتن نتایج دقیق تر پیشنهاد می شود. ابتدا می بایست از بافر 7.01 استفاده کنید. این کالیبراسیون میزان انحراف (offset) را مشخص می کند. در مرحله دوم نقطه ای که کالیبراسیون در آن انجام می گیرد، شیب را مشخص می کند. استفاده از بافر های تمیز و تازه ای که مقدار pH اندازه گیری شونده بین آن ها باشد، اهمیت زیادی دارد. برای مثال اگر مقدار پیش بینی شده برای pH نمونه، 8 باشد، الکترود باید با استفاده از بافر های 7.01 و 10.01 کالیبره شود. پیشنهاد کمپانی هانا تجاوز نکردن انحراف از میزان +/-30 mV می باشد. همچنین برای درصد شیب بین 85% و 105% پیشنهاد می شود.

نحوه ی صحیح نگه داری الکترود pH 3
نحوه ی صحیح نگه داری الکترود pH 4
تست کالیبراسیون
بیشتر تجهیزات pH هانا دارای تکنولوژی تست کالیبراسیون هستند. سیستم CAL Check سیستمی است جهت تشخیص نتایج دقیق در هر بار استفاده و جلوگیری از خطا.
محلول Fill (پرکردن) الکترود
سطح اکترولیت در الکترود های refillable قبل از انجام هرگونه کالیبراسیون باید چک شود. اگر سطح آن پایین بود، با استفاده از الکترولیت مناسب آن را پر کنید و در پوش آن را باز بگذارید و یا محکم نکنید تا از عملکرد بهینه ی الکترود اطمینان حاصل شود.
این مرحله ی ساده باعث تضمین فشار head مناسب و افزایش بازدهی و نتایج دقیق می شود.
همیشه از محلول پر کردن مناسب الکترود pH  استفاده کنید. معمولا، برای الکترودهای یک اتصاله، از محلول الکترولیت HI7071 (3.5fVI KCl + AgCl) استفاده می شود. در حالی که برای الکترود های دو اتصاله، از محلول الکترولیت HI708 (3.5fVI KCl) استفاده می کنیم.
نحوه ی صحیح نگه داری الکترود pH 5

شرایط (نگه داری) الکترود pH

جهت کمینه کردن گرفتگی و اطمینان از زمان پاسخ سریع، همواره حباب شیشه ای و اتصال الکترود pH را تمیز و هیدراته نگه دارید. از محلول نگه دارنده ی HI70300L در بشر یا درپوش محافظتی استفاده کنید و از قرارگیری کامل اتصال نیز اطمینان حاصل کنید.

هرگز الکترود pH را در آب خالص (DI، مقطر، demi water، RO) نگه داری نکنید.
نحوه ی صحیح نگه داری الکترود pH 6
محلول مورد استفاده محلول 3.5 مولار از KCl است. سِل مرجع با این غلظت، ولتاژ خاصی را ایجاد می کند. قرار دادن یک پراب در آب خالص باعث ایجاد اثر اسمزی  شده و سبب می شود آب به درون سِل مرجع حرکت کند. همچنین امکان نفوذ بیشتر الکترولیت از سِل مرجع در آب به دلیل وجود اختلاف غلظت وجود دارد. هر دو این موارد باعث اختلاف در غلظت الکترولیت رفرنس متفاوت می شود که این موضوع سبب تغییر در پتانسیل رفرنس خواهد شد. علاوه بر این ها، نگه داری در آب خالص، می تواند باعث شکسته شدن شیشه و ایجاد خطا و نهایتا تعویض الکترود شود.
روش تمیزکاری الکترود pH

معمول ترین دلیل اندازه گیری های غیر دقیق، الکترود کثیف و یا الکترودی است که به صورت درست تمیز نشده باشد.
به یاد داشته باشید که الکترود در صورت تمیز به نظر رسیدن، الزاما تمیز نیست. این موضوع اهمیت ویژه ای دارد، زیرا در طول کالیبراسیون، تجهیز فرض را بر این می گذارد که الکترود تمیز است. pH متر های موجود در بازار، کالیبراسیون را با انحراف ولتاژ تقریبی ±50 mV مورد قبول می دانند. انحراف از 0 mV عموما معمول نیست، اما این انحراف به صورت ایده آل نباید بیشتر از ±30 mV بیشتر شود. فرایند کالیبراسیون برای تغییر در انحراف ولتاژ تصحیح لازم را در نظر می گیرد.
انحراف الکترود pH می تواند توسط قرار دادن دستگاه در حالت mV و خواندن پتانسیل mV در pH 7.01، پس از تمیز کاری، تعویض محلول fill و استفاده از بافر کالیبراسیون تازه اندازه گیری شود. اگر همچنان مقدار انحراف بیشتر از مقدار قابل قبول ±30 mV باشد، می بایست نسبت به تعویض الکترود اقدام کرد. برای تجهیزاتی که حالت mV ندارند، علائم الکترود کثیف، میتواند شامل نتایج کند، ناتوانی در کالیبراسیون یا زمان های پایداری طولانی باشد.
الکترود را برای بررسی وجود یا عدم وجود خش و خراش بازرسی کنید و در صورتی که خراشی وجود داشت، آن را تعویض نمایید.

نحوه ی صحیح نگه داری الکترود pH 7
3 محلول شستشو برای تمیزکاری کلی الکترود پی اچ :
به منظور تمیز کردن الکترود می توانید آن را در محلول HI7061L به مدت حداقل 15 دقیقه قرار دهید تا آلودگی ها در محلول حل شوند.
 • پوشش پروتئینی
  الکترود را در محلول تمیزکاری پروتئین HI7073L برای مدت حداقل 15 دقیقه قرار دهید تا رسوبات پروتئینی به صورت آنزیم در محلول حل شوند.
 • مواد معدنی
  الکترود را در محلول تمیز کاری معدنی HI7074L برای حداقل مدت 15 دقیقه قرار دهید. این محلول به صورت خاص برای رسوباتی که از واکنش بین نقره ی موجود در محلول های filling ایجاد می شوند، ( امکان تشکیل در اتصال های سرامیکی بیشتر است) استفاده می شود.
 • روغن و گریس
  از بین بردن روغن و گریس، نیازمند مواد شیمیایی صحیح برای حل کردن این پوشش در خود، می باشد. محلول مناسب برای از بین بردن مواد روغنی، محلول تمیزکاری چربی و روغن HI7077L است که می بایست الکترود را برای مدت حداقل 15 دقیقه در آن قرار داد.

پس از انجام هریک از روش های تمیزکاری ذکر شده، الکترود را با آب خالص بشویید و سپس در محلول نگه دارنده ی HI70300L برای مدت حداقل یک ساعت قرار دهید. سپس اقدام به شروع کالیبراسیون و اندازه گیری فرمایید. برای گرفتن بهترین نتیجه پیشنهاد می شود، یک شب تا صبح در محلول نگه دارنده بماند.

در صورت نیاز به راهنمایی تلفنی جهت کالیبره کردن الکترود pH و یا نگهداری صحیح الکترود پی اچ ، لطفا با ستاره عرش آریا تماسبگیرید.

شماره تماس :

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *