مطالب توسط seobartar1

نحوه ی صحیح نگه داری الکترود pH

نحوه Hی صحیح نگه داری الکترود pH multi parameter tester HANNA instruments تستر های مولتی پارامتر کالیبراسیون روش کالیبراسیون یک الکترود pH تمیز و کالیبره شده مطمئنا دقت و تکرار پذیری نتایج بالاتری را فراهم می کند. در هنگام استفاده از یک الکترود جدید، درپوش حبابی آن را برداشته و الکترود را بازرسی کنید. توجه […]