آزمایش خاک کشاورزی

آزمایش خاک کشاورزی

آزمایش خاک کشاورزی

کشف کردن راههایی برای بهبود بخشیدن به باغ خود

 

آزمایش خاک کشاورزی

آزمایش خاک کشاورزی

آیا گیاهان شما به مواد غذایی نیاز دارند؟

یک مساله کلی و نهفته  در رشد رضایتبخش گیاهان از دانه و یا نهال تا تبدیل شدن به یک گیاه کامل وجود دارد. برای به دست آوردن رنگ قرمز و درخشان یک گوجه فرنگی، یک گل کوکب زیبا، یا بوی مطبوع خاک باید گیاه به اندازه

کافی مقاوم باشد و به تمام پتانسیل خود برسد. در واقع همه گیاهان به مواد مغذی مناسب نیاز دارند.

ما برای نظارت مستقیم بر سلامت گیاه توصیه می کنیم خاک خود را به طور منظم آزمایش کنید. آزمایش خاک شما به همه اجازه می دهد ، از باغبانان خانه گرفته تا کشاورزان باتجربه ، گیاهان رویایی خود را بدست آورند. حال ممکن است از خود بپرسید که هزینه آن چقدر است؟ یا چند آزمایش لازم است انجام دهیم؟

آزمایش خاک در طولانی مدت جهت مراقبت از گیاهان،باعث صرفه جویی در وقت و پول می شود. نیازی نیست که همه چیز راآزمایش کنید. دو اندازه گیری مهم خاک برای یک باغ سالم ،اندازه گیری  pH و رسانایی الکتریکی (EC) است.

چرا باید pH و EC خاک را اندازه گیری کنیم؟

 

آزمایش خاک کشاورزی

آزمایش خاک کشاورزی

pH و هدایت الکتریکی فاکتورهایی هستند تا به وسیله آنها از سلامت گیاهان اطمینان حاصل کنیم. هر گیاه pH خاک مورد علاقه خود را برای رشد نیاز دارد. گیاهان مختلف به میزان مختلفی از عناصر غذایی احتیاج دارند و pH خاک تعیین می کند که چه مقدار مواد مغذی در دسترس گیاهان باشد.

pH همچنین می تواند بر رشد ریشه و فعالیت میکروبی در خاک تأثیر بگذارد. بنابراین تنظیمات pH را سریعتر انجام دهید تا گیاهان شماآسیب نبینند.

در حالی که pH به شما می گوید که آیا مواد مغذی در دسترس گیاهان است ، EC به شما کمک می کند تا میزان مواد مغذی موجود در گیاهان را ارزیابی کنید.اندازهEC همچنین می تواند میزان تقریبی از نمک های محلول در خاک را به شما نشان دهد. بعضی از گیاهان نسبت به سایر گیاهان نسبت به نمک حساسیت بیشتری دارند ، بنابراین خوب است که این نکته را بخاطر داشته باشید.

توجه: اندازه گیری های هدایت الکتریکی می تواند میزان مواد مغذی موجود در خاک را به شما بگوید ، اما نمی تواند به شما بگوید که چه عناصر غذایی در خاک موجود است.

تفسیر نتایج pH

 

آزمایش خاک کشاورزی

آزمایش خاک کشاورزی

بسیاری از گیاهان pH خاک را بین pH 5.5 تا 8.0 ترجیح می دهند. خاک با pH پایین باعث محلول شدن آلومینیوم می شود و آلومینیوم برای گیاهان مطلوب نیست و به عنوان یک فلز محلول می تواند رشد ریشه را محدود کند.

ریشه های شاخه ای ضعیف در گیاهان به معنی محدودیت در جذب آب و مواد مغذی گیاه است.pH پایین خاک نه تنها گیاهان را ضعیف می کند ، بلکه کلیه مواد مغذی اصلی مورد نیاز گیاهان را(نیتروژن ، فسفر ، گوگرد ، کلسیم ، منیزیم ، پتاسیم) محدود و غیرقابل دسترس می کند.

همانطور که میدانیم گیاهان مختلف به سطح pH مختلفی نیاز دارند. به طور مثال چمن معمولی     phخاک را بین 6.0 تا 7.5 ترجیح می دهد. جهت اندازه گیری pH خاک pH متر خاک بی سیم HI12922 HALO® را توصیه می کنیم، جدول زیر محدوه مطلوب pH بعضی از گیاهان را نشان می دهد.

 

Garden Plants and Flowers

Plants Preferred pH Range Plants Preferred pH Range
Acacia 6.0 – 8.0 Ligustrum 5.0 – 7/5
Acanthus 6.0 – 8.0 Magnolia 5.0 – 6.0
Amaranth 6.0 – 6.5 Narcissus 6.0 – 8.5
Bougainvillea 5.5 – 7.5 Oleander 6.0 – 7.5
Dahlia 6.0 – 7.5 Paulownia 6.0 – 8.0
Erica 4.5 – 6.0 Portulaca 5.5 – 7.5
Euphorbia 6.0 – 7.0 Primula 6.0 – 7.5
Fuschia 5.5 – 7.5 Rhododendron 4.5 – 6.0
Gentian 5.0 – 7.5 Roses 5.5 – 7.0
Gladiolus 6.0 – 7.0 Sedum 6.0 – 7.5
Hellebore 6.0 – 7.5 Sunflower 5.0 – 7.0
Hyacinth 6.5 – 7.5 Tulip 6.0 – 7.0
Iris 5.0 – 6.5 Viola 5.5 – 6.5
Juniper 5.0 – 6.5    

Vegetables and Herbaceous Flora

Plants Preferred pH Range Plants Preferred pH Range
Artichoke 6.5 – 7.5 Pepper 6.0 – 7.0
Asparagus 6.0 – 8.0 Early Potato 4.5 – 6.0
Barley 6.0 – 7.0 Late Potato 4.5 – 6.0
Bean 6.0 – 7.5 Sweet Potato 5.5 – 6.0
Brussels Sprout 6.0 – 7.5 Pumpkin 5.5 – 7.5
Early Carrot 5.5 – 7.0 Rice 5.0 – 6.5
Late Carrot 5.5 – 7.0 Soybean 5.5 – 6.5
Cucumber 5.5 – 7.5 Spinach 6.0 – 7.5
Eggplant 5.5 – 7.0 Strawberry 5 – 7.5
Lettuce 6.0 – 7.0 String Bean 6.0 – 7.5
Maize 6.0 – 7.5 Sugar Beet 6.0 – 7.0
Melon 5.5 – 6.5 Sunflower 6.0 – 7.5
Oat 6.0 – 7.0 Tomato 5.5 – 6.5
Onion 6.0 – 7.0 Watermelon 5.5 – 6.5
Pea 6.0 – 7.5 Wheat 6.0 – 7.0

آزمایش خاک کشاورزی 1

 

تفسیر نتایج EC

 

اندازه گیری هدایت الکتریکی برای بسیاری از گیاهان نتایج باارزشی را به ارمغان می آورد. به عنوان مثال ،هدایت الکتریکی خاک هویج حداقل باید 1.0 میلی زیمنس در سانتی متر باشد ، در صورتیکه EC 2.8 میلی زیمنس  بر سانتی متر باعث بهتر شدن کیفیت این محصول می شود ، و نهایتا 8 میلی زیمنس بر سانتی مترمیزان مناسبی برای هویچ می باشد.

کمی تحقیق کنید تا ببینید EC مناسب برای گیاهان مختلفی که می خواهید در باغ خود بکارید چقدر است. وجود گیاهانی در نزدیکی یکدیگر که به الزامات مشابه EC نیاز دارند می تواند به شما در ایجاد مناطق سالم برای ارتقا محصول کمک کند.

همانطور که ذکرشد شوری بیش از حد ، می تواند مانع استخراج آب از خاک شود. وقتی این اتفاق می افتد ، مواد مغذی تعادل خود راازدست می دهند و در واقع می تواند باعث سمی شدن گیاهان شود. هنگام اندازه گیری EC ، تستر هدایت مستقیم خاک HI98331 Soil Test را برای استفاده در باغچه خانگی توصیه می کنیم. در زیر نگاهی به برخی از گیاهان متداول و تحمل هدایت الکتریکی آنها بیندازید.

 

EC0 = Maximum Tolerated Soil Conductivity
EC
75 = At This EC Value, 75% Of The Maximum Plant Yield Is Produced
EC
100 = Minimum Soil Conductivity Value, Below This Yield will Decrease

Orchard

Plants Max EC0 (mS/cm) Mid EC75 (mS/cm) Min EC100 (mS/cm)
Grapevine 12 4.1 1.5
Orange & Lemon 8 3.3 1.7
Apple & Pear 8 3.3 1.7
Walnut 8 3.3 1.7
Plum 7 2.9 1.5
Peach 6.5 2.9 1.7
Apricot 6 2.6 1.6

EC0 = Maximum Tolerated Soil Conductivity
EC
75 = At This EC Value, 75% Of The Maximum Plant Yield Is Produced
EC
100 = Minimum Soil Conductivity Value, Below This Yield will Decrease

Vegetables and Herbaceous Flora

Plants Max EC0 (mS/cm) Mid EC75 (mS/cm) Min EC100 (mS/cm)
Melon 16 5.7 2.2
Spinach 15 5.3 2.0
Cauliflower 13.5 5.5 2.8
Tomato 12.5 5.0 2.5
Watermelon 10 4.4 2.5
Potato 10 3.8 1.7
Lettuce 9 3.2 1.3
Pepper 8.5 3.3 1.5
Carrot 8 2.8 1.0
Onion 7.5 2.8 1.2
Strawberry 4 1.8 1.0
Oat 28 13 8
Cotton 27 13 7.7
Sugar Beet 24 11 7
Soybean 10 6.2 5
Maize 10 3.8 1.7
Bean 6.5 2.3 1.0

اگر میزان پارامترهای ذکر شده خارج از رنج باشد چه می کنید؟

 آزمایش خاک کشاورزی 2

اگر قرائت خاک در جایی که لازم است نباشد ، همه چیز از بین نمی رود. اگر خاک شما خیلی اسیدی است (مقادیر pH آن خیلی کم است) مقداری آهک (کربنات کلسیم ، CaCO3) یا پوسته های تخم مرغ را آسیاب کنید و با آن مخلوط کنید.

خاکی که خیلی بازی ( قلیایی) باشد (مقادیر pH آن خیلی زیاد است) ، سعی کنید از گچ (سولفات کلسیم ، CaSO4) یا پیت ماس ​​استفاده کنید. همچنین می توانید آبیاری بیشتر از خاک را انجام دهید تا به کاهش pH کمک کند.

وقتی رسانایی الکتریکی خاک شما خیلی کم است ، به احتمال زیاد باید کود بیشتری استفاده کنید. پیش از استفاده از کود ، پیش بینی هوا را مشاهده کنید. یک باران شدید می تواند غذای گیاه را بشوید و در نهایت مجبور می شوید دوباره کوددهی کنید.

اگر میزان قرائت EC بیش از حد ، زیاد است ، آب آبیاری خود رااز نظر نمک محلول بررسی کنید (آیا آبی که استفاده می کنید قرائت EC بالاتری دارد؟). آب آبیاری بیشتر در نمکهای محلول می تواند نمکهای زیادی را در خاک رسوب دهد. برای اصلاح سطح بالای نمک ، نحوه تخلیه باغ خود را دوباره بررسی کنید.

اگر آب در باغ به خوبی تخلیه نمی شود ، ممکن است لازم باشد زهکشی بهتری ایجاد کنید. سطح بالای نمک (و EC زیاد) نیز می تواند نشان دهنده خشکی بیش از حد خاک شما باشد. خاک را لمس کنید و ببینید آیا به رطوبت بیشتری احتیاج دارد یا نه.

همیشه به خاطر داشته باشید که هزینه مواد و سطح واقعی کاشته شده شما می تواند تا حد زیادی بر نحوه رفتار با خاک کشاورزی شما تأثیر بگذارد.

هنگام خرید کودها قبل از مخلوط ، دستورالعمل های سازنده را هنگام استفاده از کود به دقت دنبال کنید. در صورت تردید ، تغییرات افزایشی جزئی ایجاد کنید و چندین بار خاک را آزمایش کنید. بسیاری از روشهای کوددهی بهتر است در پاییز اعمال شوند تا کمبودها در زمستان برطرف شوند. این امر همچنین شما را برای آماده سازی آسانتر باغ آماده می کند.

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *